aka-Santiago-Mendoza-2013-08-11_men0002.jpg
Old pass to the Christo Redentor monument